Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
İNSAN KAYNAKLARI
İK
En önemli sermayesi insan kaynağı olan Mete Şirketler Grubu stratejik düşünebilen , hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşlarıyla bu aileyi büyütmeyi amaç edinmiştir.
Mete şirketler gurubu farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve farklı şirketlerden oluşan bir topluluktur.Grup için bu farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hedef ve performansı üst seviyelere çıkaracak yaklaşım ve uygulamalar hayati önem taşımaktadır.İnsan kaynakları politikalarımız grubumuza bağlı şirketlerin koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esneklikliği sağlayacak şekilde belirlenir.
İnsan Kaynaklarının Hedefleri
İK
İşe alımlarda adayların pozisyonlarının gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, takım çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uygun olmalarına önem verir.Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri Performans Değerlendirme sistemi çerçevesinde objektik bir şekilde değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.Sürekli değişen istihdam ortamına uygun esnek bir yapı ile, doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.
  • Nitelikli İş Gücünü Gruba Kazandırmak
  • Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapmak
  • Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme
  • Toplam Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme
  • Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Arttırma